Forslag om harmonisert klassifisering for 6 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 6 nye stoffer.

Publisert 27.10.2020

Fristen for å komme med kommentarer er henholdsvis 13. november, 4. og 18. desember 2020.

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride; Basic Red 1 (EC 213-584-9; CAS 989-38-8)
  • benzyl alcohol (EC 202-859-9; CAS 100-51-6)
  • hydrogen sulphide, hydrogen sulfide (EC 231-977-3; CAS 7783-06-4)
  • picolinafen (ISO); N-(4-fluorophenyl)-6-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-2-carboxamide; 4′-fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxy]picolinanilide (EC -; CAS 137641-05-5)
  • silver (EC 231-131-3; CAS 7440-22-4)
  • sulphur dioxide (EC 231-195-2; CAS 7446-09-5)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.