Hugs fristen for erstatning for rovviltskadar

Frist for å sende søknad om erstatning for rovviltskadar på husdyr er søndag 1. november.

Publisert 26.10.2020

Søknadar som gjeld sau skal leggjast inn i Elektronisk søknadssenter, mens søknadar som gjeld andre husdyr skal sendas direkte til Fylkesmannen.

Vi ber alle søkjarar om å lese bruksrettleiingane i søknadssenteret, for å sikre at all påkravd informasjon kjem med. Kontakt Fylkesmannen om søknadar som gjeld andre husdyr enn sau.

Miljødirektoratet minner om at det berre er mogeleg å opprette ein brukarprofil for kvart personnummer. Har du gløymt passord eller endra e-postadresse, så finn du informasjon om korleis dette blir løyst ved å logge inn i Elektronisk søknadssenter.

Kontakt fylkesmannen i fylket du har bustad i om du har spørsmål om utfylling av søknaden.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettast til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00).