Navn på stoffer på nanoform

Kjemikaliebyrået Echa opplyser om krav til navngiving av nanoformen av stoff som skal registreres under Reach.

Publisert 12.10.2020

Virksomheter har krav om å navngi nanoformer av stoffer og grupper av nanoformer av stoffer (sett av nanoformer) ved registrering i Reach. Dette er viktig for at både registranter og myndigheter skal kunne identifisere hvilke stoffer som er på nanoform i reguleringsdokumenter og sikkerhetsdatablad.

Endringen gjelder fra 2. november 2020

Endringen gjelder etter lanseringen av neste versjon av Iuclid. Virksomheter som allerede har registrert nanoformer av stoffer (eller grupper av nanoformer av stoffer), vil bli bedt om å oppgi et slikt navn ved neste oppdatering av sin registrering.

Registreringshåndbok med råd om utarbeidelse av registreringsdossierer som dekker nanoformer er tilgjengelig på Echa sine sider.

Les mer