Ny rapport med tiltak for å bedre miljøet i Alnaelva

Norsk institutt for vannforskning lanserte i dag en ny rapport med forslag til mulige tiltak for å bedre miljøet i og langs Alnaelva.

Publisert 19.10.2020

Alnaelva er Oslos lengste elv, og har betydelig verdi for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. Gjennom årene har elva vært lagt i rør og blitt påvirket av utslipp fra industri og kloakk.  

Rapporten fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er en kunnskapssammenstilling og forslag til mulige tiltak for å bedre vannmiljø og friluftsliv. Den gir et godt grunnlag for å gjøre miljøtiltak i vassdraget som skal bidra til å redusere forurensningen, gjenåpne lukkede partier, øke restaureringstakten og generelt utvikle elven og grøntområdene rundt. 

Oppdraget med kunnskaps- og mulighetsstudien ble gitt av Miljødirektoratet til NIVA. Styringsgruppen har bestått av  Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Oslo kommune og Norges vassdrags- og energidirektorat.