Ny tiltakskalkulator for lokal luftkvalitet

I tiltakskalkulatoren kan kommunene teste effekten av ulike tiltak for å redusere luftforurensningen.

Publisert 29.10.2020

Tiltakskalkulatoren er en tjeneste som gir kommuner et nytt verktøy i deres arbeid med lokal luftkvalitet. Tjenesten er utviklet av Luftsamarbeidet, som består at Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Tar utgangspunkt i Fagbrukertjenesten for luftkvalitet

Tiltaksberegningene tar utgangspunkt i luftkvalitetsberegningene som finnes i Fagbrukertjenesten for luftkvalitet. Fagbrukertjenesten ble lansert tidligere i år og inneholder historisk informasjon om luftkvaliteten i alle landets kommuner.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i luftkvalitetsberegninger for den enkelte kommunen. Brukeren velger så tiltaket hen vil se effekten av, og de forventede konsentrasjonene av PM10, PM2.5 og NO2 beregnes. Det er forventet at brukeren har noe kjennskap til arbeid med lokal luftkvalitet fra før.

Tiltak fordeles likt på hele kommunen

Det er kun mulig å legge inn tiltak som er fordelt likt på hele kommunen. For eksempel kan man teste effekten av å redusere trafikken med 10 % på alle veier, men ikke å redusere trafikken i et mindre område eller på én bestemt vei. Tjenesten er derfor best egnet i et tidlig stadium i en utredning, for raskt å undersøke hvilke tiltak som vil gi effekt på luftkvaliteten. Dersom det er behov for mer detaljerte beregninger, vil andre verktøy være bedre egnet.