Prosjektarkiv tilskudd til klimatilpasning

Nytt prosjektarkiv gjør det mulig å se søknader, rapporter og annen informasjon fra prosjekter som har fått støtte gjennom tilskuddsordningen.

Publisert 14.10.2020

Tilskuddsordningen for klimatilpasning skal fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner ved å bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene og fylkeskommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene.

I prosjektarkivet finnes dokumentasjon fra om lag 80 prosjekter. Disse strekker seg fra oppstarten av ordningen i 2015 til de sist behandlede søknadene fra 2020, og er gjennomført av kommuner og fylkeskommuner i hele landet.