Skipshugging trenger tillatelse

Skip som skal hugges opp, må leveres til anlegg med tillatelse til gjenvinning av skip, uansett størrelse.

Publisert 22.10.2020

Skipsopphugging regnes som gjenvinning av avfall. Anlegg som skal hugge opp båter, trenger tillatelse etter forurensningsloven til å gjøre dette.

Rederi som vil eksportere skip for gjenvinning til utlandet, må søke om tillatelse til eksport.