Tidsfrister for oppdatering av Reach-registreringer

EU-kommisjonen har vedtatt en forordning som utdyper og presiserer kravene til oppdatering av Reach-registreringer.

Publisert 27.10.2020

Ifølge Reach artikkel 22 har registranter plikt til å oppdatere registreringene "uten ugrunnet opphold". Forordningen som nå er vedtatt har definert hva "ugrunnet opphold" betyr og gir spesifikke tidsfrister avhengig av hva slags opplysninger i registreringen som skal oppdateres. I mange tilfeller er tidsfristen satt til tre måneder, men for mer komplekse oppdateringer er fristene seks, ni eller tolv måneder.

Fristen for å oppdatere en registrering pga en endring i et eller flere vedlegg i Reach blir også presisert.