Vannportalen viser status for vann i Norge

På Vannportalen.no kan du følge med på hvordan vi i Norge jobber for å ta vare på vannet vårt. Nettstedet har fått et ansiktsløft.

Publisert 15.10.2020

Våre elver, innsjøer, fjorder og grunnvann strekker seg mange steder på tvers av kommune-, fylkes- eller landegrenser. Dette er levende økosystemer der alt vann henger sammen.

Fornuftig vannforvaltning må derfor følge nedbørfeltenes grenser og se elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i sammenheng.

Ny versjon av Vannportalen

– Den nye utgaven av Vannportalen forenkler veiledningen for de som jobber med vannforvaltning og informasjon mer tilgjengelig for de som følger med på arbeidet med alt vannet vi har i Norge. Nettsiden har også blitt mer brukervennlig på mobil, sier seksjonsleder Line Fjellvær i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet koordinerer direktoratsgruppen for vannforskriften. Vi har redaktøransvaret for den nasjonale delen av Vannportalen.