Endringer i EUs kvotesystem for luftfart

EU har nå et veikart ute på høring med alternative endringer i EU sitt kvotesystem (EU ETS) for luftfart.

Publisert 27.10.2020

Forslaget er en del av pakken “European Green Deal” og skal sikre at EUs klimaforpliktelser for 2030 kan overholdes.

I tillegg er en viktig del av forslaget hvordan grenselinjene mellom EU ETS og CORSIA skal være. CORSIA er FNs luftfartsorganisasjon sitt markedsbaserte virkemiddel for å begrense utslipp fra internasjonalt luftfart.

Målgruppen for høringen er innbyggere og organisasjoner.  Høringsfristen er 14. januar 2021.