Fjerner hindringer for notifisering til giftsentraler

Som svar på praktiske utfordringer for industrien, har EU-kommisjonen endret CLP-vedlegg VIII.

Publisert 30.09.2020

Endringene inkluderer løsninger som gjør det enklere for industrien å oppfylle kravene til kjemikalieinformasjon som skal sendes inn til giftinformasjonen.

Det er gjort tilpassinger og forenklinger for produkttyper som sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter.

Endringene i CLP vedlegg VIII vil bli gjennomført i Norge og ligger ute på høring.