Kandidatlista i Reach foreslås utvidet

Kjemikaliebyrået Echa foreslår å utvide kandidatlista med 2 nye stoffer, Tetraglyme og en dioktyltinnforbindelse. Høringsfrist er 16. oktober 2020.

Publisert 11.09.2020

Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC), blir de ført opp på kandidatlista i Reach. 

Forslaget omfatter følgende stoffer:


• bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl) ether (Tetraglyme) , Cas.nr 143-24-8
• Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety, Cas.nr -

Begge stoffene er foreslått oppført på kandidatlista i Reach på bakgrunn av reproduksjonstoksiske egenskaper.

Gi innspill til Echa

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Frist for å sende kommentarer er 16. oktober 2020.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Relaterte lenker