Oppdaterte veiledere for avløp finnes på nett

Miljødirektoratet har oppdatert og overført avløpsveiledere som tidligere lå på nettstedet Miljøkommune.no til Miljødirektoratet.no.

Publisert 18.09.2020

Veilederne omfatter generell veiledning om avløpsregelverket og veiledning om saksbehandling og tilsyn. Veilederne tar brukeren gjennom kommunens ansvar og plikter etter avløpsregelverket og gir utdypende veiledning om saksbehandling og tilsyn etter forurensingsforskriftens kapittel 12, 13, 15 og 15A-4. 

Kontakt 

For spørsmål, ta kontakt med Miljødirektoratet på  

E-post: avlop@miljodir.no