Autorisasjon under Reach for trikloreten

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til en søker for begrenset bruk av trikloreten. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 09.04.2021

Vedtaket om autorisasjon gjelder:
Stoff: Trikloreten

Virksomhet: SPOLANA s.r.o.

Echa ID-nummer med lenke til mer om søknaden: 0129-01

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Relaterte lenker