Endring i CLP-forskriften gjennomført i Norge

Endringer i EUs klassifiserings- og merkeregelverk CLP er nå gjennomført i norsk rett.

Publisert 09.04.2021

Dette skjer ved at forordning (EF) nr. 2020/1676 og 2020/1677 er inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Forordning 2020/1676 innebærer en endring i artikkel 25 i CLP for å klargjøre kravene til maling som ferdigblandes til ønsket farge på utsalgsstedet (brukket maling). Dette for å løse problemer med å møte notifiseringskravene i henhold til CLP-artikkel 45 og vedlegg VIII for maling.

Forordning 2020/1677 innebærer en endring i vedlegg VIII om harmoniserte opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødsituasjoner. Kommisjonen har innført endringer for å løse problemer med å møte notifiseringskravene i henhold til CLP-artikkel 45 og vedlegg VIII for sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter. 

Endringsforskriftene som gjennomfører forordningene i Norge gjelder fra 22. mars 2021.

Relaterte lenker