Flere muligheter for å søke Klimasats-støtte

Kommuner som vil redusere utslipp av klimagasser kan søke om Klimasats-støtte innen 15. mai, 15. august og 15. november.

Publisert 16.04.2021

Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2021. I tillegg deler Miljødirektoratet ut penger som frigjøres til nye prosjekter. Alle kommuner, fylkeskommuner og Svalbard kan søke. 

Fristen for å kunne søke på alle tiltakstyper var 15. februarDet er likevel flere muligheter for å søke og få tildelt støtte utover året. Dette gjelder disse typene av tiltak:  

  • Merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser/innkjøp 
  • Tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg 
  • Ladepunkter for tjenestebiler (kun for kommuner som har fått lite eller ingen støtte til dette tidligere) 

For disse tre tiltakstypene er det mulig å søke innen 15. mai, 15. august og 15. november.