Foreslår 7 stoffer til autorisasjonslista i Reach

Kjemikaliebyrået Echa anbefaler at 7 nye stoffer fra kandidatlista i Reach føres opp på vedlegg XIV, og dermed underlegges krav om autorisasjon.

Publisert 16.04.2021

Echas tiende anbefaling av prioriterte stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (SVHC) til autorisasjonsordningen i Reach omfatter 7 stoffer. Blant stoffene er siloksanene D4, D5 og D6.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4), Cas-nr 556-67-2
  • Decamethylcyclopentasiloxane (D5), Cas-nr 541-02-6
  • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6), Cas-nr 540-97-6
  • Terphenyl, hydrogenated, Cas-nr 61788-32-7
  • Dicyclohexyl phtalate (DCHP), Cas-nr 84-61-7
  • Disodium octaborate, Cas-nr 12008-41-2
  • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (trimellitic anhydride; TMA, Cas-nr 552-30-7

Endelig vedtak om inkludering av stoffene på Reach-vedlegg XIV, inkludert hvilke søknadsfrister som skal gjelde, skal fattes av EU-kommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke etter en utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig, er et av hovedmålene med denne ordningen.

Relaterte lenker