Gir betinget kvote for skadefelling av fem ulver

Miljødirektoratet delegerer også i år myndigheten til å iverksette skadefelling utenfor ulvesonen til Statsforvalteren før beitesesongen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.04.2021

På denne tiden av året er det ikke uvanlig at unge utvandrende ulver kan dukke opp ulike steder. For å sikre tett og effektiv lokal oppfølging i inngangen til beitesesongen er det hensiktsmessig at myndigheten til å iverksette skadefelling av ulv for områdene utenfor ulvesonen delegeres til Statsforvalteren.  Myndigheten til å vurder felling av ulv delegeres i form av vedtak om en betinget kvote som gir Statsforvalterne anledning til å iverksette felling, etter en konkret vurdering av situasjonen (jf. rovviltforskriften § 9). 

Aktører som ønsker å søke om skadefelling av ulv i områdene utenfor ulvesonen skal fra og med 3. mai henvende seg til Statsforvalteren i det aktuelle fylket. For søknader som angår skadegjørende ulv innenfor ulvesonen vil Miljødirektoratet fortsatt være kontaktpunkt fram til og med 31. mai.

Den betingede kvoten gjelder for inntil 5 dyr. Vedtak om iverksetting av skadefelling og informasjon om felling av ulv, skal registreres av Statsforvalteren på henholdsvis Miljøvedtaksregisteret og i Rovbase.