Nye prosjektutlysninger i Estland om marine økosystem

Estland publiserte nylig utlysninger av prosjekter innen marine økosystemer.

Publisert 14.04.2021

Prosjektene gjelder restaurering av marine økosystem og kartlegging og kontroll av utvalgte fremmede arter i både ferskvann og marine økosystem.

Norske virksomheter kan samarbeide med søkere i mottagerlandene om prosjekter som finansieres av EØS-midlene.

Prosjektene er spesielt relevant for norske forskningsinstitusjoner som har kompetanse og erfaring innen:

  • restaurering eller vedlikehold av marine habitater
  • risikovurderinger av fremmede arter på lokale, marine økosystemer og arter
  • arbeid med avbøtende tiltak for å redusere påvirkningen fra invasive, fremmede arter
  • modellering og vurdering av effektene av klimaendringene på marine økosystemer

 

Mer informasjon om utlysningen