Nye prosjektutlysninger i Tsjekkia

Tsjekkia har nylig publisert to nye prosjektutlysninger under EØS-midlene, begge med søknadsfrist 11. juni 2021 kl. 12.00.

Publisert 14.04.2021

Tsjekkiske søkere til disse to utlysningene oppfordres som vanlig til å søke samarbeid med relevante norske partnere.

Norske virksomheter kan samarbeide med søkere i mottagerlandene om prosjekter som finansieres av EØS-midlene.

Den tsjekkiske programoperatøren, State Environmental Fund, har laget et system der interesserte norske partnere kan registrere seg i en egen database.

Tsjekkiske søkere som i utgangspunktet ikke kjenner til noen relevante norske prosjektpartnere kan dermed søke i denne databasen etter mulige partnere. Dersom potensielt interesserte partnere i Norge ennå ikke har registrert seg i denne basen, oppfordrer vi dere til å sende en forespørsel til State Environmental Fund dotazy@sfzp.cz for å få hjelp til hvordan man registrerer seg i denne databasen.

De to utlysningene som er publisert denne gangen er:

1."Rago" – Gjennomføring av innovative og forskningsbaserte prosjekter for å bedre statusen for økosystemer og å styrke biodiversiteten. Utlysningen har en totalramme på om lag 5,78 mill €.

2. "Trondheim" – Gjennomføring av pilotprosjekter for å redusere forurensning fra farmasøytiske produkter i vassdrag. Utlysningen har en totalramme på om lag 3,6 mill €.

På nettsiden til EEA-grants finnes mer informasjon om utlysningene og om de norske EØS-midlene.