Klimatilpasning-veiledning for kommuner

Smart planlegging reduserer konsekvensene av klimaendringene. Du som kommuneansatt har en viktig rolle. Veiledning finner du på Klimatilpasning.no.

Publisert 07.04.2021

Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av klimaendringene. Det innebærer også å iverksette tiltak for å hindre eller redusere skade. Vi må kutte utslipp og samtidig bygge et samfunn som er tilpasset et klima i endring.

Planlegg robuste lokalsamfunn

Tilpasning til klimaendringer krever kunnskap, både om fortidens og dagens klima, hvordan klimaet vil endres framover og hvordan dette påvirker hensyn og interesser som skal ivaretas.

Klimatilpasning.no finnes veiledning, kunnskap og informasjon om hvordan klimaendringene vil påvirke kommunens ansvarsområder og hvordan planlegge for et klima i endring.

Vi har laget en film som vi oppfordrer deg til å dele med kolleger og andre. Det vil kunne bidra til å sette klimatilpasning på dagsorden lokalt.