Webinarserie om naturmangfold i kommunene

Miljødirektoratet inviterer til tre webinarer utover høsten om naturmangfold i kommunene.

Publisert 03.09.2021 | Oppdatert 03.09.2021

Endring av arealbruk er i dag den største trusselen mot naturmangfold. Kommunene er planmyndighet etter plan- og bygningsloven og har slik sett hovedansvaret for forvaltningen av arealene. Miljødirektoratet ønsker å sette søkelys på kommunenes arbeid med naturmangfold og bidra til å styrke kunnskapen om å ivareta naturmangfold i arealplanleggingen.

Det inviteres til tre webinar på litt over en time hver. Alle påmeldte får tilsendt påminnelse og lenke til webinaret dagen i forkant. Det er mulig å melde seg på hvert webinar allerede nå.

Hovedtema er som følger:

  • Tap av naturmangfold må stanses - 22.09.2021, kl. 10-11.30
  • 12 år med Naturmangfoldloven - Hvordan har det gått? - 29.09.2021. kl. 10-11.15
  • Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold - 27.10.2021, kl.10-11.15

Målgruppe er kommunene, men temaet er også relevant for de som jobber med dette ved Statsforvalteren og fylkeskommunen.

22.september: Tap av naturmangfold må stanses

- Hvordan skape fred med naturen?
Hovedpunktene i UNEP-rapporten "Making peace with nature".
v/prosjektleder Ivar Baste, Miljødirektoratet

- Naturmangfold i kommunene – utfordringer og løsninger
v/Christian Steel, generalsekretær i Sabima

- Hvordan jobber kommunene med å ivareta verdiene? Fredrikstad kommune
v/fagleder landbruk og natur, Line Hansen Alsaker

29.september: 12 år med Naturmangfoldloven - Hvordan har det gått?

- Kort innføring i naturmangfoldloven og bruk av prinsippene §§ 8 – 12
Miljødirektoratet v/seksjonssjef Trond Flydal

- Natur i arealplanleggingen
Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/forskningssjef Kristin Thorsrud Teien

- Fikk vi den naturmangfoldloven vi ønsket i 2009?
Oslo kommune v/direktør i Klimaetaten Heidi Sørensen

27. oktober: Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold

Hva har vi av kunnskap om naturmangfold?
Miljødirektoratet v/rådgiver Solvei Børve Hovdal

- Hvor finner vi informasjonen? Om ulike innsynsløsninger
Miljødirektoratet v/rådgiver Solvei Børve Hovdal

 - Krav til kunnskap, hva er godt nok?
Miljødirektoratet v/seniorrådgiver Mari Lise Sjong