Autorisasjon under Reach for «4-tert-OPnEO»

EU-kommisjonen har innvilget åtte autorisasjoner for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.12.2021

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff

Virksomhet

Echa ID-nummer med lenke til mer om søknaden

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Abbott Diagnostics GmBH

0168-01

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

BioMarin International Limited

0145-01 og 0145-02

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG. og Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG.

0138-01

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Janssen Vaccines & Prevention B.V. og Janssen Biologics B.V.

0169-01

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Nuova Ompi S.r.l. Unipersonale

0159-01

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Ortho-Clinical Diagnostics France

0139-02

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG

0161-01

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Novo Nordisk A/S

0162-01

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.                                                                                                       

Relaterte lenker