Autorisasjon under Reach for «4-tert-OPnEO»

EU-kommisjonen har innvilget åtte autorisasjoner for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 02.12.2021

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff

Virksomhet

Echa ID-nummer med lenke til mer om søknaden

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Abbott Diagnostics GmBH

0168-01

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

BioMarin International Limited

0145-01 og 0145-02

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG. og Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG.

0138-01

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Janssen Vaccines & Prevention B.V. og Janssen Biologics B.V.

0169-01

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Nuova Ompi S.r.l. Unipersonale

0159-01

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Ortho-Clinical Diagnostics France

0139-02

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG

0161-01

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksylat ("4-tert-OPnEO")

Novo Nordisk A/S

0162-01

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.                                                                                                       

Relaterte lenker