Autorisasjon under Reach for kromtrioksid

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søkere for begrenset bruk av kromtrioksid. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 17.12.2021

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff

Virksomheter

Echa ID-nummer med lenke til mer om søknaden

Kromtrioksid

ThyssenKrupp Electrical Steel

GmbH

Thyssenkrupp Electrical Steel

UGO S.A.S.

0135-01

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Relevante lenker