Autorisasjonslista i Reach:oppdatering av fire ftalater

EU-kommisjonen har vedtatt å føre opp nye egenskaper for fire ftalater som allerede er på vedlegg XIV i Reach-forordningen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.12.2021

Forordning (EU) nr. 2021/2045 endrer Reach-vedlegg XIV med oppdatering av egenskapene til de fire ftalatene DEHP, BBP, DBP og DIPB. Disse stoffene ble opprinnelige inkludert på vedlegg XIV i 2011 og 2012 fordi de er skadelige for forplantningen (kategori 1B). Nå legges det også til at de er hormonforstyrrende. Utløpsdatoen for å søke om autorisasjon er løpt ut (21. februar 2015) for alle fire stoffene, men det er gitt unntak for visse bruksområder frem til 14. desember 2024).

De fire ftalatene med oppdaterte egenskaper og som er ført opp på Reach- vedlegg XIV er:

  • bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP); EC nr: 204-211-0, CAS nr: 117-81-7; hormonforstyrrende for mennesker og miljø
  • benzyl butyl phthalate (BBP); EC nr: 201-622-7, CAS nr: 85-68-7; hormonforstyrrende for mennesker
  • dibutyl phthalate (DBP); EC nr: 201-557-4, CAS nr: 84-74-2; hormonforstyrrende for mennesker
  • diisobutyl phthalate (DIBP); EC nr: 201-553-2, CAS nr: 84-69-5; hormonforstyrrende for mennesker

Forordningen er ennå ikke inkludert i EØS-avtalen.