Behovet for regulering av grupper publisert

Kjemikaliebyrået Echa har publisert de første vurderingene av behovet for regulering av grupper av kjemiske stoffer.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.12.2021

Vurdering av grupper av kjemiske stoffer som er strukturelt like vil kunne bidra til mer effektiv identifisering av stoffer som bør reguleres videre. Echa har i samarbeid med myndigheter i EU/EØS vurdert behovet for tiltak for å skru opp tempoet på regulering av grupper av stoffer som gir grunn til bekymring. Dette er for å beskytte mennesker og miljø og unngå at farlige stoffer erstattes med stoffer som også er bekymringsfulle.

De første vurderingene dekker mer enn 450 stoffer i 19 grupper. For 18 av disse mener Echa at det er behov for regulatoriske risikoreduserende tiltak eller mer informasjon.

Lenker hos Echa