Endring i Reach-forskriften

Reach-forskriften er endret ved at tre EU-forordninger er gjennomført i norsk rett.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.12.2021

Forordningene (EU) 2021/57, 2021/979 og 2021/1199 ble tatt inn i Reach-forskriften 5. november 2021.

Endringen innebærer blant annet at det er innført nye restriksjoner om henholdsvis blyhagl og ^^PAH i granulater og dekkmateriale.

Når det gjelder reguleringen av blyhagl, vil det bli gjort en endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Endringen innebærer også klargjøring av datakrav i vedleggene VII-X i ^^Reach (forordning (EU) 2021/979). Datakravene skal oppfylles ved registrering av stoffer til kjemikaliebyrået Echa.

Følgende forordninger implementeres i Reach-forskriften:

  • Restriksjon blyhagl (forordning (EU) 2021/57), får anvendelse fra 15. februar 2023.
  • Restriksjon PAH i granulater og dekkmateriale brukt som fyllmateriale i kunstgressbaner eller i løs form på lekeplasser eller på idrettsrelaterte bruksområder (forordning (EU) 2021/1199), får anvendelse fra 10. august 2022.
  • Klargjøring av datakrav i vedleggene VII-X i Reach (forordning (EU) 2021/979)
Relaterte lenker