Forslag om harmonisert klassifisering for 2 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 2 nye stoffer med frist 28. januar 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.12.2021

Høringen gjelder disse stoffene:

  • pyraclostrobin (ISO); methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate (EC -, CAS 175013-18-0)
  • kobber(EC 231-159-6, CAS 7440-50-8) 

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS. Aktører på det norske markedet som har kommentarer til forslaget, må gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.