Forslag om harmonisert klassifisering for 4 stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 4 stoffer med frist 7. januar og 11. februar 2022.

Publisert 17.12.2021

Høringen gjelder disse stoffene:

Kommentarfrist 11. februar 2022:

  • ethanethiol; ethyl mercaptan (EC 200-837-3, CAS 75-08-1)
  • N,N'-methylenediacrylamide(EC 203-750-9, CAS 110-26-9)
  • 1,4-dichloro-2-nitrobenzene(EC 201-923-3, CAS 89-61-2)

Målrettet høring med kommentarfrist 7. januar 2022:

  • Hexyl salicylat (EC 228-408-6, CAS 6259-76)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS. Aktører på det norske markedet som har kommentarer til forslaget må gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.