Kandidatlista i Reach - planer om nytt stoff

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at Norge har planer om å foreslå at flammehemmeren TBBPA føres opp på kandidatlista i Reach.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.12.2021

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at dette stoffet identifiseres som SVHC-stoff og føres opp på kandidatlista i Reach:

  • 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - EC 201-236-9; CAS 79-94-7

Stoffet er også kjent som tetrabrombisfenol A (TBBPA) og er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av at stoffet er kreftfremkallende. TBBPA er en av de mest brukte flammehemmerne i elektriske og elektroniske produkter. Miljødirektoratet og Miljøstyrelsen (DK) sto bak forslaget om å klassifisere stoffet tetrabrombisfenol A (TBBPA) som kreftfremkallende. Norge (ved Miljødirektoratet) skal nå utarbeide dokumentasjon for at stoffet identifiseres som SVHC og føres opp på kandidatlista.