Kandidatlista i Reach - planer om nytt stoff

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at Norge har planer om å foreslå at flammehemmeren TBBPA føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 17.12.2021

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at dette stoffet identifiseres som SVHC-stoff og føres opp på kandidatlista i Reach:

  • 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - EC 201-236-9; CAS 79-94-7

Stoffet er også kjent som tetrabrombisfenol A (TBBPA) og er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av at stoffet er kreftfremkallende. TBBPA er en av de mest brukte flammehemmerne i elektriske og elektroniske produkter. Miljødirektoratet og Miljøstyrelsen (DK) sto bak forslaget om å klassifisere stoffet tetrabrombisfenol A (TBBPA) som kreftfremkallende. Norge (ved Miljødirektoratet) skal nå utarbeide dokumentasjon for at stoffet identifiseres som SVHC og føres opp på kandidatlista.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler).

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Andre lenker