Mye brukt stoff kan forårsake kreft

Det kjemiske stoffet TBBPA er den mest brukte bromerte flammehemmeren i verden, og finnes blant annet i elektronikk og tekstiler.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.12.2021

Miljødirektoratet og Miljøstyrelsen (DK) står bak forslaget om å klassifisere stoffet tetrabrombisfenol A (TBBPA) som kreftfremkallende.

Stoffet er allerede fareklassifisert som miljøskadelig.

EUs risikovurderingskomité (RAC) behandlet forslaget i høst og støttet klassifiseringen.  Videre er det  EU-kommisjonen som formelt skal vedta klassifiseringen slik at den blir bindende for hele EU/EØS.

Svært utbredt bruk

Bromerte flammehemmere brukes for å gjøre produkter mindre brannfarlige.

TBBPA er en av de mest brukte flammehemmerne i elektriske og elektroniske produkter. Stoffet brukes i plast i elektronikk og mer enn 90 prosent av alle epoksybehandlede kretskort, som vi blant annet finner i mobiltelefoner og datamaskiner. Det brukes også i tekstiler og en rekke andre produkter.

TBBPA produseres i mer enn 100 000 tonn/år, noe som gjør stoffet til verdens mest produserte bromerte flammehemmer.

Restriksjon og videre regulering

Klassifisering og merking av kjemikalier bidrar til at farlige stoffer kan brukes forsvarlig. Informasjonen om at stoffet er kreftfremkallende blir tilgjengelig for arbeidstakere, arbeidsgivere og virksomheter som bruker stoffet slik at det kan innføres tiltak som ivaretar arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø.

Flere andre regelverk, deriblant kjemikalieregelverket Reach og regelverket om farlig avfall, bygger videre på reglene om klassifisering og merking. Blant annet vil stoffer og stoffblandinger som inneholder de farligste stoffene, inkludert kreftfremkallende stoffer som TBBPA, ikke være tillatt solgt til forbrukere.

Klassifiseringen vil også ha positive virkninger på helse og miljø fordi det over tid vil fremme erstatning av de farligste stoffene med mindre farlige stoffer.

Miljødirektoratet vil nå jobbe videre med å foreslå at stoffet føres opp på kandidatlista i Reach. Stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC, substances of very high concern) føres opp på kandidatlista.