Orto-ftalater: Innspill til mulig restriksjon

Echa inviterer til å gi innspill til mulig utarbeidelse av Reach-restriksjonsforslag for ti orto-ftalater innen 26. januar 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.12.2021

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med vurdering av hvorvidt det skal lages et restriksjonsforslag for ti orto-ftalater som står på vedlegg XIV til Reach (liste over stoffer som er underlagt krav om autorisasjon).

Gi innspill til Echa

Når utløpsdatoen for stoffer som er inkludert på vedlegg XIV til Reach er passert, skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det skal utarbeides et forslag til restriksjon for stoffene. Echa har gjort en slik vurdering og har konkludert med at det ikke er behov for noen slik restriksjon nå. Samtidig informeres det om at det er planlagt en større vurdering av risikoen ved bruk av disse ti ftalatene og andre lignende ftalater i faste produkter på et senere tidspunkt.

Echa ber nå alle som har en interesse for disse ftalatene, og andre ftalater som er alternativer til disse ti, om å sende inn informasjon i denne forbindelsen.

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 26. januar 2022.

Følgende ti orto-ftalater er relevante:

  • Diisopentyl phthalate, EC-nr: 210-088-4; CAS nr: 605-50-5 (post 33 i vedlegg XIV til Reach)
  • 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich; EC-nr: 276-158-1; CAS-nr: 71888-89-6 (post 34 i vedlegg XIV til Reach)
  • 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters; EC-nr 271-084-6; CAS-nr: 68515-42-4 (post 35 i vedlegg XIV til Reach)
  • 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear; EC-nr 284-032-2; CAS-nr: 84777-06-0 (post 36 i vedlegg XIV til Reach)
  • Bis(2-methoxyethyl) phthalate; EC-nr 204-212-6 ; CAS-nr: 117-82-8 (post 37 i vedlegg XIV til Reach)
  • Dipentyl phthalate; EC-nr 205-017-9; CAS-nr: 131-18-0 (post 38 i vedlegg XIV til Reach)
  • n-pentyl-isopentylphthalate; EC-nr 933-378-9; CAS-nr: 776297-69-9 (post 39 i vedlegg XIV til Reach)

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.