Varmepumper: kunder må ha avtale med installatør

Forhandlere som selger varmepumper må sjekke at kunden har avtale med sertifisert installatør før de kan selge og utlevere varmepumpene.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.12.2021

Varmepumper inneholder fluorholdige gasser. Disse er sterke klimagasser med høyt globalt oppvarmingspotensial. Lekkasjer av fluorholdige gasser fra kulde-, luftkondisjoneringsanlegg og varmepumper er den desidert største kilden til utslipp av fluorholdige-gasser.

Virksomheter som selger varmepumper til kunder, skal kun selge til kunder som kan dokumentere avtale om installasjon med sertifiserte installatører, for å redusere risikoen for lekkasje.

Utilstrekkelig praksis

Praksisen har vært at kunder har opplyst om sertifikatnummer eller navn på sertifisert virksomhet, og på den måten fått utlevert varmepumpe. Dette er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Praksisen har ikke garantert for at installasjonen skjer av sertifiserte virksomheter. Erfaringen viser at kunder i mange tilfeller ikke benytter virksomheten de har oppgitt.

Nødvendig dokumentasjon

Et akseptert tilbud, eller lignende avtale med en sertifisert installatør om montering, vil være tilstrekkelig dokumentasjon.

Forhandlere av varmepumper må ha rutiner som sikrer at det ikke selges varmepumper til kunder, uten at disse kan legge frem dokumentasjon på at en sertifisert installatør skal installere varmepumpen. Ansatte hos forhandlere må kjenne til og bruke disse rutinene.

Miljødirektoratet vil føre kontroll med at virksomheter har tilstrekkelige rutiner på plass, og at disse rutinene etterleves.