Arsensyre og krom VI: Innspill til videre regulering

Echa inviterer til å gi innspill til deres vurdering av videre regulering av arsensyre og krom VI innen 17. mars 2021.

Publisert 23.02.2021

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") til deres vurdering av behovet for videre regulering av arsensyre og stoffer som inneholder seksverdig krom (krom VI). Stoffene er allerede underlagt autorisasjon og er ikke lenger tillatt å bruke med mindre virksomheten har fått innvilget særskilt autorisasjon.

I henhold til Reach må Echa vurdere om det er behov for videre regulering (restriksjon) av stoffer som er underlagt autorisasjon, for å forhindre bruk i produkter som kan utsette forbrukere for helsefare. Echa konkluderer i to rapporter med at det ikke er nødvendig å utarbeide en restriksjon, da bruken av disse stoffene i produkter ikke utgjør en ukontrollert risiko. De ønsker nå å høre om noen har informasjon som skulle tilsi det motsatte.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon som kan bidra til Echas vurdering av behovet for videre regulering av disse stoffene, og konklusjonen om at det ikke er behov for utarbeidelse av en restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 17. mars 2021.

Dersom aktører på det norske markedet har innspill i denne saken, er det viktig å svare på Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.