Europeisk tilsynsprosjekt om autorisasjon i Reach

Vi deltar i et europeisk tilsynsprosjekt som skal kontrollere om virksomheter overholder reglene om autorisasjon i kjemikalieregelverket Reach.

Publisert 22.02.2021

Tilsynsprosjektet gjennomføres i regi av Forum, det europeiske nettverket av tilsynsmyndigheter med ansvar for å håndheve kjemikalieregelverket.

Miljødirektoratet samarbeider med Arbeidstilsynet, som er nasjonal koordinator. Tilsynsprosjektet vil pågå i hele år over hele landet. Til sammen 30 europeiske land deltar i prosjektet.

Få norske virksomheter har søkt om autorisasjon

I Norge er det foreløpig få virksomheter som selv har søkt og fått innvilget autorisasjon for å bruke stoffer som er ført opp på vedlegg XIV til Reach-forordningen.

Både Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet mistenker at det kan være virksomheter som bruker slike stoffer, uten autorisasjon og uten tilstrekkelig kjennskap til regelverket.

Kontroll av virksomheter som omsetter og bruker kjemikalier

I prosjektet vil Arbeidstilsynet kontrollere om brukere av kjemikalier som er underlagt krav om autorisasjon kan dokumentere at det er innvilget autorisasjon.

I de tilfellene der det foreligger autorisasjon, vil det bli kontrollert at virksomheten overholder vilkårene for bruk av kjemikalier beskrevet i autorisasjonen (risikohåndteringstiltak og driftsforhold), om virksomheten har meldt at de bruker aktuelt stoff til Det europeiske kjemikaliebyrå Echa og om virksomheten har overholdt andre forpliktelser de har hvis de skal bruke slike stoffer.

Miljødirektoratet vil samarbeide med Arbeidstilsynet og gjennomføre kontroller, både for omsetning og bruk av stoffer underlagt autorisasjon i forhold til miljøaspekter.