Hvordan vurdere tilstanden i norske økosystemer?

Verktøyet vi bruker til å vurdere tilstanden i norske økosystemer heter system for økologisk tilstand. Hvordan skiller vi dette verktøyet fra andre?

Publisert 04.02.2021

Det er ikke alltid lett å orientere seg i jungelen av verktøy innen overvåking og kartlegging av natur. Denne rapporten gir deg oversikt over de ulike verktøyene, hvordan de kan brukes og hvilke datakilder de benytter:  

Økologisk tilstand kan brukes til å sette forvaltningsmål 

Systemet for økologisk tilstand gir et grunnlag for å vurdere mål for tilstanden i økosystemene på land:  

  • Først bruker forskerne systemet til å synliggjøre om tilstanden er god i de ulike økosystemene, eller om det er avvik fra god tilstand
  • Dette kan gi politikerne grunnlag for å sette forvaltningsmål for tilstand  
  • Til slutt kan politikerne innrette virkemidler for å nå målene  

Forskerne foreslår at forvaltningsmål omfatter både økosystemenes areal og tilstand. Hvis arealer og/eller tilstand endres, kan begge deler virke inn på den samlede økologiske tilstanden. Forskerne diskuterer også tilnærminger kjent fra vannforskriften.  

Norge bidrar til å utvikle internasjonale verktøy 

Systemet for økologisk tilstand, naturindeks og FNs økosystemregnskap benytter mange av de samme datakildene og indikatorene - og drar gjensidig nytte av hverandre.  

I 2008 startet utviklingen av naturindeks. Den har vært et viktig grunnlag for å utvikle systemet for økologisk tilstand og FNs økosystemregnskap. De norske systemene er dermed også et viktig bidrag til gode verktøy internasjonalt.