Kvoter for jakt på gaupe i 2021

Det er åpnet for jakt på 83 dyr i 6 av de 8 rovviltregionene når gaupejakta starter 1. februar.

Publisert 02.02.2021

Tidligere ble totalkvoten oppgitt til 82 dyr. Feilen er nå rettet (26. mars).

Klima- og miljødepartementet har behandlet fire klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2021, de ble ikke tatt til følge.

Kontakt:

Miljødirektoratets vakttelefon for rovvilt: Telefon 97 78 70 00