Kvoter for jakt på gaupe i 2021

Det er åpnet for jakt på 83 dyr i 6 av de 8 rovviltregionene når gaupejakta starter 1. februar.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.02.2021

Tidligere ble totalkvoten oppgitt til 82 dyr. Feilen er nå rettet (26. mars).

Klima- og miljødepartementet har behandlet fire klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2021, de ble ikke tatt til følge.

Kontakt:

Miljødirektoratets vakttelefon for rovvilt: Telefon 97 78 70 00