Kvoter for jakt på gaupe i 2021

Det er åpnet for jakt på 82 dyr i 6 av de 8 rovviltregionene når gaupejakta starter 1. februar.

Publisert 02.02.2021

Klima- og miljødepartementet har behandlet fire klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2021, de ble ikke tatt til følge.

Se oversikten over kvoter på regjeringens nettside.

Se oversikten over kvoter på regjeringens nettside.

Kontakt:

Miljødirektoratets vakttelefon for rovvilt: Telefon 97 78 70 00