Miljøinformasjonsloven har ny veileder

Ny veileder gjør det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinfor­masjon.

Publisert 11.02.2021

Miljøinformasjonsloven gir deg rett til å spørre og krav på å få svar fra myndigheter og virksomheter på hvordan miljøgifter i produkter, farlige utslipp og arealinngrep kan påvirke oss og miljøet vi lever i.

Den gir deg også rett til å si din mening i saker som kan bety noe for miljøet.

Ny veileder til miljøinformasjonsloven

Klima- og miljødepartementet har laget en veileder for hele loven. Du får også trinnvise veiledere:

  • For deg som vil ha tak i miljøinformasjon.
  • For offentlige og private virksomheter som blir bedt om å gi miljøinformasjon.
  • For myndigheter som blir bedt om å gi miljøinformasjon.