Endret praksis for importert uorganisk farlig avfall

Miljødirektoratet endrer sin praksis for import av uorganisk farlig avfall til sluttbehandling.

Publisert 16.02.2021 | Oppdatert 03.06.2021

Importører av uorganisk farlig avfall som skal til sluttbehandling i Norge er informert om dette.

Endringen innebærer at den som søker om å sluttbehandle denne typen importert avfall fra land utenfor Norden som hovedregel vil få avslag.

Innenfor Norden vil det fremdeles være større åpning for å få samtykke til å importere uorganisk farlig avfall til sluttbehandling som følge av det etablerte samarbeidet i Norden om sluttbehandlingsløsninger for farlig avfall.

Importører må imidlertid også ta høyde for at gjeldende praksis på dette området blir skjerpet inn sammenliknet med dagens praksis. Miljødirektoratet vil i slike saker ha tett dialog med myndighetene i de andre nordiske landene.

Miljødirektoratet har innført en avgrenset overgangsordning som gjelder ved import av stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall til deponier for ordinært avfall i Norge.

Ordningen gjelder fram til 1. september 2021, og er nærmere omtalt i brevet til importører av farlig avfall.