Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista i Reach er nylig oppdatert med to nye kjemikalier som er skadelige for reproduksjonen.

Publisert 04.02.2021 | Oppdatert 04.02.2021

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 211 stoffer som er identifisert som SVHC (stoffer som gir stor grunn til bekymring).

Disse stoffene ble oppført på lista den 19. januar 2021:

  • Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (tetraglyme) (EC-nr: 205-594-7)
  • Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety (EC-nr: -)

Stoffene ble oppført på kandidatlista på bakgrunn av sine reproduksjonsskadelige egenskaper (jf. artikkel 57 (c) i Reach).

Bruker din virksomhet stoffer på kandidatlista?

Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i faste produkter – er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter om at stoffene blir brukt. Etter å ha blitt ført opp på kandidatlista, kan stoffene bli underlagt krav om autorisasjon i Reach. Da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått autorisasjon av EU-kommisjonen. Stoffene kan også bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud i Reach.

Relaterte lenker