Overflatebehandling får strengere EU-krav

Nye krav til beste tilgjengelige teknologi for overflatebehandling med organiske løsemidler og beskyttelse av tre og treprodukter med kjemikalier.

Publisert 11.02.2021

BAT-konklusjonene omfatter blant annet disse virksomhetene

I forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg I: 

  • 6.7 Overflatebehandling av stoffer, gjenstander eller produkter ved bruk av organiske løsemidler, særlig appretur, trykking, belegging, avfetting, isolering, liming, maling, rengjøring eller impregnering, med en forbrukskapasitet på over 150 kg per time eller over 200 tonn per år. 
  • 6.10 Beskyttelse av tre og treprodukter med kjemikalier hvor produksjonskapasiteten er større enn 75 m3/dag, unntatt behandling utelukkende mot blåvedsopp.
EUs BAT-konklusjoner for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler og beskyttelse av tre og treprodukter med kjemikalier (STS) 

Beste tilgjengelige teknologi (Best Available Technology) vedtatt i desember 2020.

Miljødirektoratet vurderer nye krav i tillatelsene 

BREF-dokumenter (Best Available Techniques Reference Document) angir hva som anses som beste tilgjengelige teknikk i EU (BAT-konklusjoner). Miljødirektoratet vil nå revurdere vilkårene i utslippstillatelsene opp mot BAT-konklusjonene i STS BREF for de virksomhetene i Norge som er omfattet. 

Tillatelsene skal, om nødvendig, endres og vilkårene overholdes hos virksomhetene innen fire år etter publisering av de nye BAT-konklusjonene.