Steinkulltjære-autorisasjon under Reach

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til én søker for begrenset bruk av steinkulltjære. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 09.02.2021

Vedtaket om autorisasjon gjelder

Stoff : Steinkulltjære (Pitch, coal tar, high-temp)

Virksomhet: Ariane Group

Echa ID-nummer med lenke til mer om søknaden: 0144-01

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.