Bli med på kurs om kartlegging av naturtyper på land!

Trenger du en innføring i den nye metoden for kartlegging av naturtyper? Fra nå av stiller Miljødirektoratet krav om at den skal brukes i kartlegging.

Publisert 27.01.2021

Miljødata brukes som grunnlag for å ta beslutninger om bruk av arealer. Det er derfor viktig at disse dataene er av god kvalitet. Fra nå av er det krav om at metoden beskrevet i Miljødirektoratets instruks skal brukes i kartlegging av naturtyper på landKartleggingsmetoden er basert på Natur i Norge-systemet (NiN).  

Følg denne webinar-serien våren 2021 for å lære mer.  

Hvem er webinarene relevante for? 

  • Private eller offentlige oppdragsgivere som skal leie inn kartleggere til kartlegging av naturtyper
  • Kartleggere som skal utføre kartleggingsoppdrag 
  • Kommuner, statsforvalteren og andre som skal bruke data fra kartlegging

Kursdager

Tilbudet er digitalt og åpent for alle interesserte. Informasjon om de ulike webinarene, og hvilke målgrupper de er relevante for, finner du i denne oversikten: 

Webinarene er tilgjengelig som opptak i etterkant av sendetidspunktene.

Digitale veiledere

Veiledere om kartlegging av naturtyper på land, etter den anerkjente metoden, finner du her: