Tilskudd til naturmangfold i kommunene

Nå kan kommunene søke om tilskudd til å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold.

Publisert 08.01.2021

Dette skal bidra til større bevissthet om naturverdier i arealplanleggingen i kommunene. Planen skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger, skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs.  

Slik søker du

I en søknad om tilskudd til et slikt planarbeid må mål for kommunedelplanen beskrives, hvordan prosjektet skal organiseres og hvordan kommunen vil sikre medvirkning fra innbyggere og andre interessenter i prosjektet.

Søknaden skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Frist for å sende inn søknad er 1. februar 2021

Miljødirektoratet inngår en FoU-kontrakt med de kommune som får tilskudd. Disse kommunene forplikter seg til å vedta oppstart med planprogram innen utgangen av 2021.

Eksempler fra pilotprosjektet

Det er tidligere gjennomført et pilotprosjekt i 10 kommuner med utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfold. Erfaringene fra pilotprosjektet er oppsummert i denne evalueringsrapporten:

Se også denne veilederen: