Avfallsforbrenning flyttes til Miljødirektoratet

Ansvaret for å følge opp alle norske anlegg for avfallsforbrenning som er omfattet av avfallsforskriften, er flyttet til Miljødirektoratet.

Publisert 12.01.2021

Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) har siden 2001 hatt myndighet til å gi tillatelser til anlegg som forbrenner avfall. De fleste av disse anleggene omfattes av kravene i avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall.

Det gjelder nå rundt 20 avfallsforbrenningsanlegg.

Strengere krav til avfallsforbrenning

Strengere europeiske krav medfører at tillatelsene til anlegg for avfallsforbrenning vil strammes inn i årene framover. For å sikre effektiv oppfølging av denne bransjen med detaljert regelverk og teknisk avanserte anlegg, har Klima- og miljødepartementet delegert myndigheten til Miljødirektoratet fra 1. januar 2021.

Statsforvalteren er fortsatt myndighet for samforbrenningsanlegg som er knyttet til virksomheter som statsforvalteren har myndighet til å gi tillatelse til.

Inviterer bransjen til møte

Miljødirektoratet vil invitere alle avfallsforbrenningsanlegg til et møte om de nye kravene i vinter.