Forbruksendringer som gir mindre klimagasser

Ny rapport om virkemidler for forbruksendringer som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser.

Publisert 26.01.2021

I fjorårets rapport "Klimakur 2030" ble det utredet 60 klimatiltak som et underlag for regjeringens Klimaplan 2030.  

På oppdrag fra Miljødirektoratet har forbruksforskningsinstituttet Sifo på OsloMet sett nærmere på hva som kan utløse noen av tiltakene der forbruksmønstre er viktig.

De har sett på ni tiltak innen transport, jordbruk, boligoppvarming, tekstil og plast. 

Tre strategier for å endre forbruket 

Den nye rapporten om virkemidler for forbruksendringer peker på tre strategier for å redusere klima- og miljøbelastningen fra forbruket vårt: 

  1. Substitusjon av produkter, der vi erstatter et produkt med et mindre miljøbelastende alternativ.  
  2. Reorganisere forbruket, altså at vi skifter måten å forbruke på.  
  3. Redusere mengden vi forbruker.