Kandidatlista i Reach - planer om nye stoffer

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at stoffene BMP, TBNPA, 2,3-DBPA og glutaraldehyd føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 28.01.2021 | Oppdatert 28.01.2021

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at disse stoffene identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach:

  • 2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP), 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative, 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) og 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)  • Glutaraldehyd (EC-nummer 203-856-5)

Norge har foreslått at de bromerte flammehemmerne BMPTBNPA og 2,3-DBPA føres opp på kandidatlista siden de har kreftfremkallende egenskaper hos mennesker

Glutaraldehyd har en rekke helseskadelige egenskaper og er foreslått oppført på kandidatlista fordi det har sensibiliserende egenskaper ved innånding. 

Hva er kandidatlista?

Hvordan kan du følge med på et tidlig stadium?

 

Vil du vite mer om Reach og kjemikalielista?