Krafttak for kysttorsken

Høyt fiskepress, bunntråling og andre miljøutfordringer er viktige årsaker til at flere fiskearter har hatt en sterk tilbakegang i Oslofjorden.

Publisert 28.01.2021

Det viser sluttrapporten fra prosjektet "Krafttak for kysttorsken".

Bakgrunnen for prosjektet er at kysttorsken er på et historisk lavmål, og fiskebestander som lyr, sei, hvitting og torsk er sterkt reduserte i Ytre Oslofjord.

Bak samarbeidsprosjekt står Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold- og Østfold fylkeskommuner, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet, i samarbeid med yrkes- og fritidsfiskere.

Fortsatt livsgrunnlag for torsk og andre fiskebestander

Målet med prosjektet var å skaffe økt kunnskap om økosystemet og fiskebestandene, og prøve ut tiltak for å øke torskebestanden i fjorden.

Rapporten sier det fortsatt er livsgrunnlag for torsk og andre sterkt reduserte fiskebestander i ytre Oslofjord. Det er ikke data i prosjektet som tilsier at skarv og sel er viktige årsaker til torsk og andre fiskearters tilbakegang.

Les mer