86 stoffer er nå klassifisert i Norge

Endringer i EUs klassifiserings- og merkeregelverk CLP er nå gjennomført i norsk rett.

Publisert 19.01.2021 | Oppdatert 19.01.2021

Endringene innebærer at forordning (EU) nr. 2020/217 (14. ATP) og 2020/1182 (15. ATP) er inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Endringene innebærer ny klassifisering av 54 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering for 32 stoffer. Endret klassifisering innebærer at stoffene har fått en strengere eller mer utfyllende klassifisering.

Listene i vedlegg VI, del 3 i CLP er endret. De nye klassifiseringene er bindende og alle som bruker disse stoffene får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Endringsforskriften som gjennomfører forordningen i Norge gjelder fra 14. desember 2020 og klassifiseringene er bindende fra 1. oktober 2021 (14. ATP) og 1. mars 2022 (15. ATP).

CLP-forskriften endres

Les mer om CLP og regelverket for kjemikalier