Ny metode for overvåking av semi-naturlig eng

En ny rapport fra Nibio presenterer et forslag til metode for arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng i Norge.

Publisert 15.01.2021

Den nye rapporten, finansiert av Miljødirektoratet, legger grunnlaget for at Miljødirektoratet kan starte opp med overvåkning av semi-naturlig eng. Formålet med overvåkingsmetodikken er å  finne ut hvor stort areal vi har av semi-naturlig eng i Norge, og å beregne økologisk tilstand for semi-naturlig eng. På sikt vil metodikken også gi grunnlag for å vurdere om arealet av semi-naturlig eng er i endring.

Overvåkingen gjøres trinnvis:

  1. Tolking av historiske og nye flybilder, samt kartanalyse for å identifisere potensielle semi-naturlige enger som oppsøkes i felt
  2. I felt avgrenses de semi-naturlig engene, og variabler og arter registreres.

Rapporten presenterer tre alternativer til omfang av overvåkning. Forslagene har ulike kostnadsestimater og ulikt omfang av datainnsamling med hensyn på både antall flater og variabler som skal registreres i felt. Miljødirektoratet vil nå vurdere forslagene og vil lyse ut et overvåkingsprogram for semi-naturlig eng i løpet av februar.